ยินดีที่ได้ทำงานให้คณะแพทย์ผิวหนังและหมอโอ๊คค่ะ

ยินดีมากที่ได้ ทำงานให้กับคณะแพทย์ผิวหนัง และยินดีที่ได้ถ่ายรูปกับไอดอล….หมอโอ๊ค