รายละเอียด

ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เวียนนา (ออสเตรีย) อิสระ 5 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบิน เอมิเรตส์ พาชมพระราชวังเชินบรุนน์ เอสเตอร์กอม บูดาเปสต์ เบอร์ โน บราติสลาวา ปรากนูเรมเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ตคาร์โลวี วารี

เวียนนา, ออสเตรีย

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

THB 32,900

ดาวน์โหลดตารางทัวร์
ติดต่อสอบถาม
วันที่ 5 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

บ่าย

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • พักที่ Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

บ่าย

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • พักที่ Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

บ่าย

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • พักที่ Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

บ่าย

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • พักที่ Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 80 กม 1.30ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

บ่าย

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง196กม.3ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • พักที่ Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถรับส่ง
โรงแรมห้องพัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
มื้ออาหารอิสระ