รายละเอียด

ทริป 3 ประเทศ ออสเตรีย เยอรมัน สโลวาเกีย

เวียนนา, ออสเตรีย

ราคาเริ่มต้น/ท่าน

THB 89,xxx

ดาวน์โหลดตารางทัวร์
ติดต่อสอบถาม
วันที่ 1 เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | มหาวิหารสเตฟานโดม | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต

เช้า

 • ลงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย เริ่มทริปการท่องเที่ยวพาท่านไปเยี่ยมชมพระราชวังเชิงบรุน เป็นพระราชวังฤดูร้อน ของพระราชวงศ์ฮับบวกพระราชวังถูกเริ่มสร้างขึ้น ในคศ.14 เป็นต้นมา  มีความหรูหรา งดงาม บนเนื้อที่ 300 ร้อยกว่าไร่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และด้านในพระราชวังตบแต่งสถาปัตยกรรมแบบร็อกโคโค่ ในปีคศ.1996 ได้ขึ้นชื่อมรดกโลก UNESCO มีความโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส มีจำนวนห้อง 1440
 • เที่ยง:รับประทานอาหาร ที่ถนนคนเดินถนนคาร์ทเนอร์

บ่าย

 • เดินเที่ยวชอปปิ้ง ร้านแบรนด์ดังระดับโลก หลุยส์วิตอง นาฬิกาROLEX และอื่นอีกมากมาย และเดินเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยว เช่น มหาวิหารสเตฟานโดม อันศักดิ์สิทธิ์เป็นในสัญญาลักษณ์ของเวียนนา และเป็นศูนย์รวมประวัตติศาสตร์, โอเปร่าเฮ้าส์ ,พระราชวังฤดูหนาว
 • การเดินทาง:รถส่วนตัว,เดินเที่ยวชม

ค่ำ

 • ที่พัก : โรงแรม 4 ดาวในเวียนนา ประเทศออสเตรีย
วันที่ 2 HALLSTATT | Salzburg

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากเวียนนามุ่งหน้าเดินทางไปเมือง HALLSTATT ฮอลล์สตัล การเดินทางประมาณ 2.5-3 กม.เป็นเมืองเล็กๆ ติดริมทะเลสาบน้ำจืดและยังมีเหมืองเกลือโบราณที่เก่าแก่มีอายุกว่า 7000 ปี มีจุดชมวิวที่สวยงามมีชื่อเสียง ได้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังมากมายหลายเรื่อง จะได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่มีทั้งภูเขา ที่รายล้อมและทะเลสาบที่สวยงาม
 • เที่ยง:รับประทานอาหารเที่ยงที่ HALLSTATT

บ่าย

 • เดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่ Salzburg ซาลบวร์ก ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาเดินทาง 1.10 กม. บ้านเมืองสร้างด้วยศิลปะแบบบาร็อคและได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์กร ยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the Sound of Music ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นำท่านเยี่ยมชมวัง Mirabell Palaceที่สวยงาม และบ้านเกิดของคีตกวีของโลก โมสาร์ท Wolfgang Amadeus Mozart ที่มีผลงานเพลงอมตะ มากมาย

ค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็นที่ Salzburg และส่งท่านเข้าที่พัก
 • การเดินทาง:รถตู้ส่วนบุคคล เดินเที่ยวชม
 • ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมือง Salzburg ออสเตรีย
วันที่ 3 Munich | จตุรัส Marienplatz | ตลาดวิคทอเลียน | โบสถ์ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ| Fussen

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางออกจาก Salzburg ไปสู่เมืองมิวนิค Munich ใช้เวลาเดินทาง 1.50 ชม เที่ยวชมความงามของเมืองมิวนิค
 • เริ่มจากจตุรัส Marienplatz จตุรัสที่ซึ้งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ล้อมด้วอนุสาวรีย์และอาคารสำคัญเก่าแก่ ศาลากลางใหม่สไตล์นีโอธิคจาก ศตวรรษที่ 19 และศาลาว่าการเมืองเก่าจากศตวรรษที่15 พร้อมนาฬิกา Glockenspiel ซึ่งจะมีตุ๊กตาออกมาเต้นรำบอกเวลา จากนั้นเดินทางกันต่อไปที่ตลาดวิคทอเลียน ตลาดกลางแจ้งเพื่อเลือกซื้อของฝากและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองและไส้กรอกขึ้นชื่อ
 • เที่ยง : ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเมืองมิวนิค นั้นคือเบียร์และไส้กรอกรสเยี่ยมแบบสไตล์ท่องถิ่น

บ่าย

 • เที่ยวชมโบสถ์ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ โบถส์พระแม่มารี สไตล์โกธิค สร้างด้วยอิฐแดงสูงกว่า 99 เมตรเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค จากนั้นเดินต่อไปที่เมืองฟุสเซน Fussen ใช้เวลาเดินทาง 1.50นาที

ค่ำ

 • นำท่านเข้าสู่เมืองฟุสเซ่น รอบล้อมด้วยบ้านเรือนสีหวาน มีลำธารหลายสาย เมืองฟุสเซ่นเป็นเล็กๆที่แสนจะน่ารักและโรแมนติก เที่ยวชมร้ารค้าและรับประทานอาหารเย็นแบบฉบับพื้นเมือง
 • การเดินทาง:รถตู้ส่วนบุคคล ,เดินเที่ยวชม
 • ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมืองฟุสเซ่น Fussen ประเทศเยอรมัน
วันที่ 4 ชมปราสาทหนอยชไวน์ Neuschwanstein castle| สะพาน Marienbrucke| Rotthenburg

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ช่วงเช้าเดินทางไปชมปราสาทหนอยชไวน์ Neuschwanstein castle ปราสาทที่โด่งดังระดับโลกเนื่องด้วยรูปลักษณ์ที่โรแมนติกดั่งเทพนิยาย ที่จะทำให้ตกหลุมรักและปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มีผู้เยี่ยมชมต่อปีมากที่สุดในโลก นำท่านเข้าชมด้านในตัวปราสาทตบแต่งแบบยุคกลาง ประกอบไปด้วยห้องใช้สอยต่างๆมากมายสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคศตวรรษที่ 19.
 • เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ปราสาทนอยชไวน์สไตน์

บ่าย

 • เดินชมสะพาน Marienbrucke สะพานเล็กๆที่ติดกับป่าข้างประสาท ซึ่งเป็นถือเป็นจุดขึ้นชื่อสวยที่สุดในการถ่ายรูปปราสาทนอยชไว้สไตน์ หลังจากนั้นเราเดินทางต่อไปเมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rotthenburg

ค่ำ

 • ถึงเมืองรอธ์ทเทนบวร์ก Rothenburgเมืองเล็กๆ เที่ยวชมวิวยามเย็น อิสระเลือกที่ของระลึกตามย่านร้านค้าพื้นเมืองและเลือกรับประทานอาหารเย็นและส่งท่านที่โรงแรม
 • การเดินทาง:รถส่วนตัว และเดินเที่ยวชมเนื่องจากปราสาท ห้ามไม่ให้รถเข้า
 • ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว เมือง Rothenburg ประเทศเยอรมัน
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ | โบสถ์เชนต์ Jacob Church | Dresden | Zwinger | Cathedral of the Holy Trinity| วิหารโรมันคาทอลิก Dresden Frauenkirche | โบสถ์ Frauenkirche

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินเล่นชมเมืองยามเช้า เมืองสไตล์ตามแบบฉบับเยอรมันหรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองในยุคกลางของ Rothenburg ซึ้งมีถนนเล็กๆ ที่คดเคี้ยวจำนวนมากและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบสถ์เชนต์ Jacob Church  หลังจากน้นเดินทางต่อไปสู่เมืองเดรสเต้น Dresden เดินทาง 4 ชม

บ่าย

 • ถึงเมืองเดรสเต้น Dresden ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแชกโซนี และไฮไลท์หลักที่เราเยี่ยมชมคือชวิกเกอร์ Zwinger สถาปัตยกรรมเก่าที่ตั้งอยู่กลางกรุงล้อมรอบด้วยซุ้มประตูและทางเชื่อมลอยฟ้าพร้อมต้นไม้และน้ำพุประดับประดาอย่างร่มรื่น Cathedral of the Holy Trinity วิหารโรมันคาทอลิก Dresden Frauenkirche โบสถ์ Frauenkirche สัญญาลักษณ์ของเมืองเครสเด้น สร้างเมื่อปี ค.ศ.1726-43 โรงโอเปร่าแห่งเดรสเด้น อาคารที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพบุตรเทพธิดาปราณีและบนยอดประดับด้วยเทพธิดาแห่งเสียงพิณ เป็นโรงโอเปล่าที่สวยงามหรูหร่าดั้งต้องมนต์

ค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็นและส่งท่านที่โรงแรม
 • การเดินทาง:รถส่วนตัว และเดินเที่ยวชม
 • ที่พัก : โรงแรม 4 ดาว เมืองเดรสเต้น Dresden ประเทศเยอรมัน
วันที่ 6 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงปรากประเทศ เชคใช้เวลาเดินทาง1.4ชม เมื่อถึงกรุงปราก เริ่มด้วยพาท่านเยี่ยมชมปราสาทปราก Prague Castle ปราสาทใหญ่โตตั้งอยู่บนเนินเขา ขนาบด้วยแม่น้ำวัคคาวา ถือเป็นหน่งในสัญญาลักษณ์ของกรุงปรากสร้างในศตวรรรษที่ 9 ประกอบด้วยพระราชวัง โบสถ์สวนย่อมต่างๆ รวมไว้ด้วยกันเคยเป็นที่อาศัยของราชวงศ์ ในปัจจุบัน เป็นที่อาศัยของประธานาธิบดี
 • เยี่ยมชมโบสถ์มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus Cathedral โบสถ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่กลางลานพระราชวัง สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่18 โดดเด่น หอคอยคู่ปลายแหลมสไตล์โกธิก 
 • โบสถ์ถัดมาคือ โบสถ์ เซนต์เวนเซสลาส St.Wenceslas Chapel ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีที่ค่ากว่า 1345 ชิ้น และเป็นที่เก็บพระศพกษัตริย์ในอดีต
 • พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่9 เพิ่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์โดยภายนอกตกแต่งด้วยมีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูง ศิลปะยุคโกธิกที่แสนงดงาม
 • โบสถ์เซนจอร์จและคอนแวนต์ ST.George’Basilica and Convent สร้างในคศ.920 เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นที่ฝั่งพระศพของกษัตริย์เชค ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยสล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรียบง่าย
 • ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน Golden Lane ถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคย อาศัยในบริเวณนี้ โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันใส เคยเป็นชุมชมแออัด ที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรมปัจจุบันเป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
 • รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น

บ่าย

 • นำทานเดินลงจากเนินเขา เพื่อเดินชมสะพานชาร์ล เป็นสะพานอันสวยงามดั่งมนต์ขลัง ด้วยอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ตกแต่งด้วยรูปปั้น นักบุญ30 องค์หนึ่ง ในนั้นคือ รูปปั้นของท่าน นักบุญ จอร์น เนปมุก ซึ่งนิยมขอพรตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 • ต่อด้วยจัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่12 ล้อมรอบด้วยตึกที่สวยงามและนาฬิกาดาราศาสตร์ the Astronomical Clock ด้วยความพิเศษของกลไกนาฬิกานี้สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนโดยเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาหน้าต่างเล็กๆเปิดออก และจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวของพระเยชูคริสต์ทั้งสิบสองคนออกมาเที่ยวชมศาลาเมืองเก่า ชอปปิ้งถนนปาริสก้า

ค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็นและส่งท่านที่โรงแรม
 • การเดินทาง:รถราง เดินเที่ยวชม
 • ที่พัก : โรงแรม ในกรุงปราก 4 ดาว สาธารณรัฐเช็ก
วันที่ 7 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากกรุงปรากเดินทางสู่เมืองเช็คกี้คูลอฟ เดินทาง2.30ชม.
 • เข้าชมปราสาทคุมลอฟปราสาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปีและใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปรากเมืองเช็คกี้คูลอฟเป็นเมืองเล็กๆที่ยังคงเอกลักษณ์ตั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมดจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในปีคศ.1992เที่ยวชมวิวมุมสูงของแม่น้ำวัลตาวา ที่ตัดผ่าน ปราสาทและเมืองเก่า เยี่ยมชมตลาดนัดโบราณ และพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ 
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน ริมฝั่งแม่น้ำ

บ่าย

 • เดินเล่น ในเมืองเก่าเดินเลานในเมืองเก่าเที่ยวชมโบรถ์เดินเล่นถ่สยรูปในเมืองที่ใหอารมณ์แบบชนบทที่อิ่แอบใกล้ชิดธรรมชาติอาคารบ้านเรือนในเชสกี้ ครุมลอฟนิยมสร้างหลังคาเป็นสีแดงอมน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์ทั้งเมืองบ้านเรือนทั้งหลายมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เป็นอาคารแบบเรอเนซองส์และบาโรค เนื่องจากไม่ถูกทำลายจากสงครามโลกทั้งสองครั้งสวยงามดั่งในเทพนิยาย

ค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็นและส่งท่านที่โรงแรม
 • ที่พัก : โรงแรม 3 ดาวเช็คกี้คูลอฟ สาธาณรัฐเช็ก
วันที่ 8 เวียนนา | โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | พระราชวังฮอฟเบิร์ก | อนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์สเตร้าท์จูเนียร์ | พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต | บูดาเปสต์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางออกจากเช็คกี้คูลอฟ มุ่งหน้าไปเวียนนา โดยระหว่างทางจะหยุดที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDOLF เพิ่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารที่ห้าง DESIGNER OUTLET PARNDORF จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเวียยนาใช้เวลา 1ชม.

บ่าย

 • ส่งท่านที่สนามบินเวียนนา

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถรับส่ง
โรงแรมห้องพัก
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
มื้ออาหาร