ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งกรุงเวียนนา

ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งกรุงเวียนนา ที่ให้ความกรุณาให้ร่วมงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย ให้มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รู้สึกยินดี