เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวออสเตรีย

เที่ยวยุโรปสบายๆ กับไกด์ทัศ Austria trip

ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศออสเตรีย หรือประเทศใดๆ แต่ละครั้งต้องมีการเตรียมตัวในการเดินทางเพื่อให้ไม่เสียเวลาโดยเปล่าปรโยชน์ ทว่า ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับนักเดินทางคือ การต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางนั้นมีอะไรบ้าง เมื่อถึงบวันใกล้เดินทาง เชื่อว่านักท่องเที่ยวคงวุ่นวายกับการจัดกระเป๋าอยู่ไม่น้อย เช่น จะจัดสัมภารพอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง เพื่อให้การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของท่านไม่ตกหล่น Austria-Trip มีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้

1. วางแผนการเดินทางและศึกษาเส้นทางให้ดี

 • เที่ยวที่ไหน ไปเมืองไหน
 • พักที่ไหน
 • ซื้อตั๋วไป-กลับจากสนามบินอะไร
 • เดินทางในประเทศอย่างไร ขับรถไหม
 • ที่สำคัญอย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายเดินทางให้ดี

2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
 • วีซ่าท่องเที่ยว พร้อมสำเนา (ขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง)
 • ใบขับขี่สากลและใบขับขี่ไทย พร้อมสำเนา (กรณีจะเช่ารถยนต์) หากไม่มีใบขับขี่บริษัทเช่ารถยนต์จะปฏิเสธไม่ให้เช่ารถยนต์ ทำใบขับขี่สากลได้ที่กรมการขนส่งทางบก
 • เอกสารการจองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ (ถ้ามี)
 • ประกันการเดินทาง *แนะนำให้ซื้อก่อนไป เลือกซื้อประกันที่ครอบคลุมในส่วนของประกันชีวิตและทรัพย์สิน จะช่วยให้คุณท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างไร้กังวล
 • เอกสารทางการแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องพกยาไปด้วย
 • เบอร์โทรติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย และหมายเลขฉุกเฉินออสเตรีย
 • ควรพกเอกสารติดตัวไว้ตลอดเวลา ไม่ควรใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทาง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจจะได้แสดงให้ได้ทันที

3. เช็คสภาพอากาศ

ออสเตรียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ สภาพอากาศของออสเตรียจึงมีความหลากหลายแตกต่างไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ
ตั้งแต่แบบเขตร้อนถึงแบบอบอุ่น พื้นที่ร้อนสุดตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ประมาณ 34 องศาเซลเซียส และอากาศหนาวเย็นสุดอยู่ทางตอนใต้
ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส