เกี่ยวกับเราา

ประสบการณ์และการทำงาน

การเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศออสเตรีย มีหลักสุตรที่ต้องเรียน อบรม และฝึกงานที่มากกว่า 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบ และคัดกรองจากคคณะกรรมการรของกรมการท่องเที่ยวออสเตรีย จากนั้นก็จะได้รับประกาศนีย์บัตรเป็นการจบหลักสูตร และหลังจากนั้น จึ่งสามารถทำงานเป็นมัคคุเทศก์ออสเตรีย ในปี 2016 ดิฉันได้จัดตั้งบริษัทเล็กๆเพื่อบริการการท่องเที่ยวในกรุงเวียนนาและต่างจังหวัดในออสเตรีย

ท่านใดที่ต้องการอยากเที่ยวยุโรป ออสเตรียก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีความสวยงาม และด้วยประสบการณ์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของดิฉัน จึ่งอยากเสนอการท่องเที่ยวออสเตรียและประเทศเพื่อนบ้านในยุโรป เช่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน สาธารณะรัฐเชค สโลเวเนีย สโรเวเกีย ฮังการี อิตาลี เส้นทาการท่องเที่ยวโรแมนติก ตามหัวเมืองหลักๆที่สำคัญรอบออสเตรีย ที่มีความ เชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว เฃ่น ซาลซ์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรุค และรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปราก  เชสกี้ ครุมลอฟ  บุดาเบส  บราติสลาวา  และนอกจากนี้ก็ยังมีประวัตติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย

การนำเสนอทัวร์ ในกรุงเวียนนาสำหรับนักท่องเที่ยว ตัวอย่าง

  • การพาเยี่ยมชมพระราชวังเชิงบรุน พระราชวัฮอฟบูร์ก พระราชวัง Belvedere
  • การพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ประวัตติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ซีซี่ และอื่นๆ
  • การเยี่ยมชมในเขตประวัตติศาสตร์ของกรุงเวียนนาจนถึงพระวิหารสเตฟรานโดม
  • การพาชอปปิ้งที่ Designer Outlet Parndorf
  • การบริการเรื่องรถบัสและอื่นๆ เพื่อความสะดวกของการท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการรท่องเที่ยวออสเตรีย และประวัตติศาสตร์เกี่ยวกับกรุงเวียยนา พระราชวังฮับบวก ฟังเพลงคลาสสิค และเรียนรู้วิธีชีวิตของผู้คนในออสเตรีย

แค่ง่ายๆเพียงติดต่อเรา เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและรูปแบบทริป ต่างๆที่ท่านสามารถสัมผัสได้